Bản dồ huyện Nghi Lộc
Góc ảnh quê hương

KHỞI SẮC NÔNG THÔN MỚI

Chiều ngày 27 tháng 3 năm 2014, Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc tổ chức làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghi Long về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đ/c Phan Sỹ Dương-Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các Đ/c trong Thường trực Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp & PTNT, Văn hóa-Thông tin, Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường huyện; Bí thư và các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghi Long.

Bản quyền 2011 - UBND Huyện Nghi Lộc - Nghệ An
Địa chỉ: Khối 4 - Thị trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
Điện thoại: 0383 614 714 . Fax: 038 3 522 889
Email: info@nghiloc.gov.vn . Website: http://www.nghiloc.gov.vn